הקהילה

רבי אביגדור משה נוסיקוב

רבי אביגדור משה נוסיקוב

ויקטור קונישב ראש הקהילה

ויקטור קונישב
ראש הקהילה

לב לבינסון - מנהל "חסד נחמה"

לב לבינסון – מנהל "חסד נחמה"

אירנה קונושבה - מנהלת "בית משפחה"

אירנה קונושבה – מנהלת "בית משפחה"

לריסה ווצובה - רכזת עמותת הסוכנות היהודית

לריסה ווצובה – רכזת עמותת הסוכנות היהודית

לימה ארטמבה - מורה

לימה ארטמבה – מורה

אלונה בריקינה - רכזת מועדון הנוער היהודי

אלונה בריקינה – רכזת מועדון הנוער היהודי

This post is also available in English and русский.