בית הכנסת

בית כנסת

בית הכנסת

ב 1999 מבנה בית הכנסת בוורוניז' נמסר לשימוש לקהילה היהודית ובשנת 2009 בית הכנסת והקרקע שמסביבה הועברו לבעלותם של הקהילה היהודית..

מכאן והילך הקהילה פועלת  לשחזור ושיפוץ מבנה בית הכנסת ופיתוח החיים היהודיים בעיר וורונז'

This post is also available in English and русский.