מניינים

מנין

 יום ראשון

יום שני 09:00

יום שלישי 09:00

יום רביעי 09:00

יום חמישי 09:00

 יום שישי

שבת קודש 10:00 לאחר התפילה יש קידוש, שיעור תורה ותפילת מנחה