מקווה

9

בבית הכנסת יש מקווה טהרה כשר

המקווה מצויד בכל האביזרים הדרושים

יש צורך לתאם את זמני הכניסה למקווה עם הרב אביגדור ועם שרה ברנר

This post is also available in English and русский.