הקהילה

רבי אביגדור משה נוסיקוב

 אביגדור משה נוסיקוב הרב הראשי של וורונז’ והמחוז

ויקטור קונישב ראש הקהילה

ויקטור קונישב
ראש הקהילה

לב לבינסון - מנהל "חסד נחמה"

לב לבינסון – מנהל “חסד נחמה”

אירנה קונושבה - מנהלת "בית משפחה"

אירנה קונושבה – מנהלת “בית משפחה”

אלונה בריקינה - רכזת מועדון הנוער היהודי

אלונה בריקינה – רכזת מועדון הנוער היהודי