בית הכנסת

הקהילה היהודית בוורוניז'

 אביגדור משה נוסיקוב – רב קהילה

קונישב ויקטור – ראש הקהילה

תחיית הקהילה היהודית הדתית בוורוניז' התחדש ב 1994 ברחוב סטנקייביצה 6 בעיר

מטרותיו העיקריות של ארגון הקהילה היהודית בוורוניז הן:

לסייע לחברי הקהילה במימוש הזכות לחופש דת והפצת היהדות,

לתאם ולרכז את המאמצים בפיתוח וחיזוק אורח החיים הלאומי והדתי של האוכלוסייה היהודית בוורוניז' ( בצורתם המסורתית ובצורתם המודרנית )